Agnihotra – (Türk dili)

Agnihotra – Homa Bahçe

Agnihotra nedir?

Atmosferi Arıtın

AGNİHOTRA
Agnihotra çok çok eski Veda bilimleri olan biyoenerji, tıp, tarım ve iklim mühendisliğinin insanlığa bir armağanıdır.

Agnihotra, gündoğumunu/günbatımının bioritmine uyumlu olan bir bakır piramid kap içinde hazırlanan ateşin aracılığı ile atmosferin saflaştırılıması işlemidir. Agnihotra’nın uygulanması ile zihindeki gerginliğin kaybolduğunun farkına varacak ve huzuru deneyimlemeye başlayacaksınız. Agnihotra ortamında oturarak zihin, hiç bir çaba sarfetmeden yeniden öylesine güzel ve incelikle yeniden şekillenir.

AGNİHOTRA’NIN ETKİLERİ
Aşağıda Agnihotra ile ilgili olarak çok eski bilim geleneklerinde (Vedalar) söylenen bazı bilgileri bulacaksınız.

Agnihotra anında bakır Agnihotra pramidinin çevresinde muazzam bir enerji birikimi olur. Negatif enerjileri nötr kılan, pozitif enerjileri ise arttıran bir manyetik alan yaratır. Böylece kendi çabası ile Agnihotra yapan bir kişi sayesinde pozitif bir düzen yaratılmış olur.

Agnihotra uygulandığında, Agnihotra’nın dumanı atmosferdeki zararlı radyasyon partiküllerini toplar ve bu radyoaktif etkiyi çok ince bir düzeyde nötralize eder. Hiç bir tahrip edilmemiş, yalnızca değiştirilmiş olur.

Agnihotra ateşi yakıldığında yalnızca ateşin kendi enerjisi yoktur, ayrıca ritmlerin ve mantraların yarattığı ince enerjiler meydana gelir. Bu enerjiler ateş tarafından harekete geçirilir veya atmosferin içine itilirler. Ayrıca iyileştirici HOMA etkisinin tümünün içinde bulunduğu maddelerin niteliklerini de arttırır. Birçok iyileştirici enerji Agnihotra piramidinden yayılır.

AGNİHOTRA’NIN DOĞASI
Agnihotra beyin hücrelerini yeniler. Deriye hayatiyet kazandırır. Kanı temizler. Agnihotra yaşama bütünsel bir yaklaşımdır.

Agnihotra’nın, hastalığa yol açan bakterileri nötralize etme yeteneği vardır.

Aginihotra ateşinde oturulup, teneffüs edilen duman, hızla ciğerlere ve kan dolaşımına girer. Bunun dolaşım sistemi üzerindeki mükemmel etkisi Agnihotra külünün yenilmesi halinde daha da artacaktır. Bu dumanın beyin ve sinir sistemi üzerinde çok iyi bir etkisi vardır.

Agnihotra ateş piramidinin titreşimlerinin sağlandığı bir odaya bitkiler konulduğunda hassa algılamaya sahip bir kimse bunlardaki büyümeyi, iletişimi vb. görebilir. Bitkiler Agnihotra atmosferinden beslenirler, mutlu ve sağlıklı olurlar.
Agnihotra piramidi bitkileri beslediği gibi aynı besini insan yaşamı ve hayvanlar için de sağlar.

Güneş, tüm koşulları kirlenmeye karşı bir değişime geçirgen hale getiren enerjileri getirir veya götürür. Dünyaya sükunet verir. Piramit jeneratör, ateş ise türbündür. İnek gübresi, sadeyağ (Ghee) ve princin birbirlerini etkileyerek itme gücü olan bileşimi meydana getirirler ki bu maddeler ile bu yaşam, verim ve çoğalma için besin maddelerini temin eder. İşte Agnihotra’nın atmosferi fiziki olarak iyileştirmesi bu şekilde olur.

Agnihotra uygulayan değişik din, dil, ırk ve ruhani gruplara ait tüm kıtalardaki binlerce insan yalnızca günlük HOMA’yı (gündoğumu / günbatımı Agnihotra’sı) uygulayarak kendilerini adeta koruyucu bir tabakanın sardığını hissettiklerini tespit etmişlerdir.

AGNİHOTRA İÇİN MALZEMELER
PİRAMİT:
Agnihotra için belirli boyutlarda bir bakır piramide ihtiyaç vardır. Bakır, bir iletkendir. Sabah Agnihotra’sında elektrikli güçler, enerjiler, eterler bu pramit tarafından çekilirler. Günbatımında bu enerjiler aynı biçimde dışarı itilirler.

PİRİNÇ:
Kahverengi pirinç olmalıdır, zira parlatılmış pirinç besin değerini yitirmiştir. Agnihotra için yalnızca kırılmamış pirinç tanecikleri kullanılmalıdır. Kırık pirinç taneciğinde hassas enerji yapıcı bozulmuş olacağından Agnihotra’nın iyileştirici ateşi için uygun değildir.

ARITILMIŞ TEREYAĞI (GHEE):
Katışıksız ve saf inek sütünden yapılmış tereyağını kısık ateş üzerinde ısıtınız. Bazı beyaz katı parçacıklar erimiş yağın yüzeyine çıktıktan sonra bu yağı ince bir süzgeçten geçirin. Süzgeçten geçen madde arıtılmış terayağıdır (Ghee). Bu yağ soğutulmaksızın uzun süre dayanabilir. Sadeyağ tıbbi özelliğe sahip bir maddedir. Agnihotra ateşi ile kullanıldığında hassa enerjiler için bir taşıyıcı görevi yapar. Bu maddenin bünyesinde güçlü enerjiler saklıdır.

KURUTULMUŞ İNEK TEZEĞİ:
Bir ineğin dişi veya erkek yavrusunun tezeğini alın. Bu tezekten küçük, ince ve yassı şekiller yapıp bunları güneşte kurutun. Agnihotra ateşi bu, kurutulmuş tezekle hazırlanacaktır. İnek tezeği Amerika yerlileri, İskandinavlar, Batı Avrupa, Afrika ve Asya’nın çok eski kültürleri tarafından tıbbi bir madde gibi değerlendirilmiştir.

AGNİHOTRA ATEŞİ NASIL HAZIRLANIR:
Bakır piramidin tabanına bir parça düz, kurutulmuş tezek yerleştirin. Üzerlerine sadeyağ sürülmüş diğer tezek parçacıklarını da piramidin içine aralarından hava geçebilecek şekilde yerleştirin. Küçük bir parça tezeğe sadeyağ sürüp ateşleyin. Yaktığınız bu küçük tezek parçasını piramidin içine yerleştirin. Az sonra piramidin içindeki diğer tezekler de tutuşacaktır. Ateşi canlandırmak için küçük bir el yelpazesi kullanabilirsiniz.

Ancak ağızdaki bakterilerin ateşe geçmemesi için ateşe doğrudan nefesinizle üflemeyin.

Ateşi yakmak için mineral yağ veya benzeri maddeler kullanmayınız. Gündoğumu ve günbatımını anında piramidin içinde canlı bir alev yanmalıdır.

AGNİHOTRA İŞLEMİ
Bir tutam pirinci bir kaba veya sol elinizin avuç içine alın ve bunlara biraz sadeyağ sürün.

Tam gündoğumunda birinci Mantra’yı söyleyiniz ve SWAHA sözcüğünden sonra pirincin birazını (parmak uçlarınızla tutabileceğiniz kadarı yeterlidir) ateşe atınız.

İkinci Mantra’yı da söyleyip SWAHA sözcüğünden sonra yine ateşe biraz pirinç atınız.

Sabah Agnihotra’sı bu şekilde tamamlanır.

Zamanlamayı kaçıracak olursanız yapılan Agnihotra olmaz ve ne atmosferde ne de külde iyileştirici etki elde edilemez.

Her Agnihtor’dan sonra meditasyon için olduğunca zaman ayırmaya çalışın. En azından ateş kendi kendine sönene kadar oturabilirsiniz. Agnihotra teskin edici ve iyileştirici atmosfer yaratır.

Bir sonraki Agnihotra’dan önce ateşinizin külünü toplayıp bunu cam veya toprak bir kap içinde muhafaza ediniz. Bu kül bitkiler için veya bazı tür ilaç yapımında kullanılabilir.

MANTRALAR
Her yerde bulunan bazı titreşimler vardır. Düşünülecek olursa zaten yalnızca titreşimlerdir olan. Tütreşimin olduğu yerde ses de vardır. Bu Mantra’ları söylediğimizde çıkardığımız sesler belirli etkilerin ortamını yaratacak olan özel titreşimleri harekete geçirir. Böylece arzu edilen sonuçlar gerçekleştirilir. Bu titreşimler herşey için vardır, böylece Mantra’larla herhangi bir şey harekete geçirilebilir, kontrol edilebilir veya değiştirilebilir.

Agnihotra yaparken Mantra’nın Agnihotra piramidi içine saf bir zihinle söylenmesi ile kül be enerjiyi muhafaza eder ve külün iyileştirici özellikleri daha güçlü olur.

AGNİHOTRA MANTRALARI:

Sabah Agnihotra’sı için wav dosyası (277KB)

GÜNDOĞUMUNDA

suriyaya swaha, suriyaya idam na mama
(Pirincin yarısı ‘svàhà’ söylendiği sırada ateşe atılır.)

prajapataye swaha, prajapataye idam na mama
(Pirincin ikinci yarısı ‘svàhà’ söylendiği sırada ateşe atılır.)

Akşam Agnihotra’sı wav dosyası (205 KB)

GÜNBATIMINDA

agnaye swaha, agnaje idam na mama
(Pirincin yarısı ‘svàhà’ söylendiği sırada ateşe atılır.)

prajapataye swaha, prajapataye idam na mama
(Pirincin ikinci yarısı ‘svàhà’ söylendiği sırada ateşe atılır.)

(à uzatılarak okunur).