Atmosferi Arıtın

Atmosferde olan değişiklikler, bizi kavranyan ve evrenle ilişkimizi salayan yaşam enerjisi PRANA’ yi etkiler.
PRANA ve zihin, bir paranın iki yűzűne benzetilebilir be bu şekilde etki zihin alemine geçer.

Atmosferde olan değişiklikler, bizi kavranyan ve evrenle ilişkimizi salayan yaşam enerjisi PRANA’ yi etkiler.
PRANA ve zihin, bir paranın iki yűzűne benzetilebilir be bu şekilde etki zihin alemine geçer.
Atmosferin kirlenmesi insan zihnine ağır bir yűk koymuştur. Bunun sonuçları hızla artan hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklarda ve bozuk insan ilşkilerinde gőrűlebilir. Doğa kirliliği esasen biolojik bir kavramdır. Doğa kirliğin tesiri hastalıklarda gőrűlűr.
Mutlu bir rhu hali için fiziksel çevrede bir ahenk gereklidir.
Teknolojinin istismarı, biotik çevreyi zedelemiştir. Radyoaktif yağmurlar űreme devreleri bozmuştur. Gűrűltű, ozon tabakasının zedelenmesine katkıda bulunmuştur. insan, mikro-organizmalar, bitkiler ve hayvanlar bir yaşam birliği oluştururlar. Ekolojik sistemde herhangi bir zedelenme dűnyanın enerji dolaşımını bozar.
Atmosferi arıtın ve enerji dolaşımının tekrar dűzene girmesini sağlayın. Ama nasıl?
AGNİHOTRA, doğanın gűneş doğuş ve batış dőngűsű ile ilgili Veda bioenerjik bilime dayanan bir uygulamadır.
AGNİHOTRA, atmosferi temizleyen ve zihindeki gerginliği gidirerek mutlu bir ruh halini yaratan basit bir uygulamadır.
AGNİHOTRA, bitkisel hayatı besler ve dűnyadaki su kaynakların gűneş enerjisini emmesi için imkan sağlar.
Kuzey ve Gűney Amerika ve Avrupanın birçok zzulkelerinde binlerce aile her gűn AGNİHOTRA uyguluyorlar.
AGNİHOTRA hastaliğa eğilimi azaltır.
Toprak, su ve hava kirliliği birçok insanlar için hayatı çekilmez kılıyor. insanlar hastalığa, sinir bozuklukluğa, zihin dağınıklığa karşı ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hastaneler ve bakım evleri kapasitelerini doldurdular. AGNİHOTRA onlari kurtarabilir.
AGNİHOTRA ten, beden ve zihin için iyidir. Bu dűnyada binlerce insanın deneyidir.
AGNİHOTRA DŰZENLİ UYGULANDIĞINDA. ATMOSFERE OLDUĞU KADAR İNSANLARA DA BŰYŰK BİR ŞİFA GŰCŰ İLETİR. AGNİHOTRA TIBBİDIR. Mutlu bir yaşam için somut bir yardımcı aracıdır.
Almanya’da “AGNİHOTRA USTA” eczacılık adı altında AGNİHOTRA kűlűnden ilaç, merhem, losyon, kapsűl, supozituvar, gőz losyonu, v.s. hazırlanmakdadır.
Eğer ilgileniyorsanız ve atmosheri arıtma konusu, AGNİHOTRA hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu bilgi size karşılık talep etmeden verilir. Aşağıdaki adrese műracaat edebilirsiniz:
Reiner bey: homa.organic.farming@gmail.com
Bioenerjik Vedik bilime goğada gűneş doğuşu ve batışı ili ilgili dőngű sistemi şőyle açıklar:
“GŰN DOĞARKEN, GŰNEŞTEN YAYILAN ATEŞLER, ELEKTRIKLER, ETERLER VE DAHA ESNEK ENERJİLER, YOL BOYUNCA DŰNYA’YA DAĞILIR VE GŰNEŞİN AYNI ANDA DOĞDUĞU BELİRTİLEN YERLERDE BİR SEL ETKİSİ YAPAR. KORKU VERİCİ BİR ŞEYDİR BU. SEL, YOLU ŰZERİNDEKİ HER ŞEYİ CANLANDIRIP ARITIR, TEMİZ OLMAYAN NE VARSA YOK EDER. BU YAŞAM TAŞIYAN ENERJİLER SELİ TŰM CANLILARI SEVİNCE BOĞAR. GŰNEŞ DOĞARKEN EZGİYİ DUYABİLİRSİNİZ. SABAH AGNİHOTRA MANTRASI BU EZGİNİN ŐZŰDŰR. O SELİN ŐZLŰ SESİDİR. GŰNEŞ BATARKEN SEL GERİ ÇEKİLİR.”